Writers at work

Sehnsucht  is het Duitse begrip voor een 'smartelijk verlangen'. Het is een emotie die zich beweegt tussen de hunkering naar iets en de onbereikbaarheid ervan.

Het woord wordt onvertaald in andere talen gebruikt en is in de Duitse literatuur van de 19e en 20e eeuw een vaak terugkerend thema. In ons project is het een handvat voor creatieve twijfel, navigerend tussen weten en niet-weten, balancerend tussen waarom en juist daarom.